Είμαι Σιέλ ως άτομο. Ένα χρώμα που με ξεκουράζει με χαλαρώνει με ηρεμεί. Αυτή η σελίδα θα είναι μια φιλική ανάλαφρη ματιά σε διάφορα θέματα διαφόρων ηλικιών, καταστάσεων.  Μέσα από προσωπική εμπειρία  θέλω να ‘ακουμπήσει‘ το χρώμα μου τις ψυχές όλων. 

Σιέλ θα περιέγραφα την διάθεση αυτής της σελίδας. Ένα ταξίδι σκέψεων που θέλησα να μοιραστώ μαζί σας. 

Ελπίζω να το απολαύσετε.